1. Hoe ziet het leren eruit?

Leren doen we van en met elkaar. We werken in thema’s waarin alle vakken met elkaar samenhangen. Daarbij zijn een aantal dingen belangrijk, namelijk kennis, vaardigheden en persoonlijke doelen. De kennis die je verwerft voldoet aan alle doelen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van de middelbare school. Vaardigheden worden steeds belangrijker, de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden staan centraal. Daarnaast vinden we het belangrijk om aan jouw persoonlijke doelen te werken zodat je straks weet wat je leuk vindt, wat je kan en wat je wilt. Met de coach bespreek je wat de doelen zijn en kijk je of je de doelen gehaald hebt of wat je nog moet doen. Zo weet jij ook altijd waar je staat en waar je nog aan moet werken.

2. Wat leer ik hier anders dan op andere basisscholen en middelbare scholen?

We werken met thema’s. Alle thema’s worden op dezelfde manier opgebouwd. Hierdoor weet je precies wat er in elke periode van je verwacht wordt. Elk thema begint met een activiteit waardoor je interesse gewerkt wordt. Dan kijken jullie samen wat je al weet van het onderwerp en worden de leerdoelen opgesteld. Vervolgens ga je onderzoeken en verwerken en dit leg je vast in je portfolio. Aan het eind van een thema is er een assessment waarin je laat zien wat je geleerd hebt en hoe je daarop evalueert en sluiten we het project af. Je leert daarmee op je eigen niveau, dit kan per vakgebied verschillen.

3. Past de You Academy bij mij?
 • Ben je tussen de 10 en 14 jaar?
 • Ben je nieuwsgierig?
 • Wil je meer uitgedaagd worden?
 • Wil je samen werken, leren en spelen?
 • Lijkt het je leuk om ook te leren buiten een klaslokaal?
 • Kan je niet wachten om naar de middelbare school te gaan of heb je daar juist wat extra tijd voor nodig?
 • Vind je het leuk om les te krijgen van verschillende docenten en kan je wel tegen verandering?

Kun je op bovenstaande vragen antwoorden met ‘ja’, dan is de You Academy echt iets voor jou!

4. Hoe word ik begeleid?

Binnen de You Academy word je begeleid door coaches en vakexperts. Met de coaches start en eindig je de dag. Zij helpen je met het stellen van doelen en begeleiden je daarin. Met de vakexperts ga je dieper op de leerstof in.

5. Hoeveel vrijheid krijg je op de You Academy?

Samen met de coaches kijk je naar de leerdoelen waaraan je per thema gaat werken. Sommige staan al vast en andere voeg jij zelf toe. Ook kijken we samen hoe jij daar het beste aan kunt werken. Het kan dus zijn dat jij opdrachten net iets anders aanpakt dan je klasgenoot.

6. Krijg je huiswerk op de You Academy?

Je hebt zoveel mogelijk werkmomenten op school. Soms komt het voor dat je iets niet helemaal af hebt of dat je verder wilt werken aan een project, dat kan ook na schooltijd.

7. Moet ik persé instromen in groep 7?

Nee hoor, je kunt instromen in groep 7, 8 en de 1e klas. We vinden het namelijk belangrijk dat je van en met elkaar kan leren.

8. Voor welke leeftijden is het nu precies?

De You Academy is er voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar, oftewel leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en van de 1e en 2e klas van de middelbare school.

9. Wat gebeurt er als ik 14 jaar ben?

In het nieuwe schooljaar kun je instromen in de 3e klas van het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van jouw niveau stroom je in op het VMBO-TL, havo of vwo. We zorgen voor een goede overgang en overdracht.

10. Een mix van praktijk en theorie, hoe ziet dat eruit?

We maken gebruik van de praktijkruimten op verschillende scholen. Op Pieter Groen is een spiksplinternieuw sciencecentre, op Vakcollege Rijnmond is er o.a. de MakerSpace en op de PWA komt een te gekke Learning Hub. Door praktijklessen te koppelen aan theorielessen krijgt leren betekenis.

11. Werken we met een iPad?

We werken in de klas met Ipads. We vinden het belangrijk dat je straks goede digitale vaardigheden bezit. De Ipad hoef je niet zelf aan te schaffen, dit leermiddel blijft op school.

12. Wat zijn de schooltijden?

Elke dag ga je van 8.45 uur tot 14.45 uur naar school.

13. Welke lessen krijgen we allemaal?

Binnen de thema’s werken we vakoverstijgend. De vakken hebben we ingedeeld in 5 leerdomeinen:

 • You can create staat voor de vakken kunst, cultuur, muziek, drama en ontwerpen.
 • You can communicate staat voor de vakken Nederlands, Engels, moderne vreemde talen en digitale geletterdheid.
 • You can connect staat voor de vakken burgerschap, mens&maatschappij, levensbeschouwing en economie.
 • You can discover staat voor de vakken rekenen, wiskunde, natuur, science, technologie en ontwerpen.
 • You can grow staat voor persoonsvorming, filosofie en nadenken over ‘wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ En ‘wat wil ik?’

 

14. Welke opleiding/niveau doe je?

Je werkt op je eigen niveau. Dat betekent dat je voor de verschillende vakken op een ander niveau kan werken. Dit houd je bij in je portfolio. En we kijken met methodeonafhankelijke toetsen hoe je ervoor staat. Wanneer je doorstroomt naar het voortgezet onderwijs zal dat zijn op VMBO-TL-, havo- of vwo-niveau.

15. Hebben we gym?

Ja zeker! Lekker bewegen houdt je scherp.

16. Is er ook TTO?

Het onderwijs dat we bieden heeft een internationaal karakter. We bieden echter geen TTO aan.

17. Hoe groot zijn de klassen?

De groep bestaat uit ongeveer 20 leerlingen van verschillende leeftijden en we werken met niveaus. Niet iedereen zal dus tegelijk dezelfde uitleg of opdracht krijgen.

18. Krijg je een diploma?

Het is niet de bedoeling dat je een diploma krijgt. De school is namelijk bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.

19. Krijgen we schoolreisjes en kamp?

Excursies, schoolreisjes en kamp zijn een onderdeel van het lesprogramma omdat je leert door te ervaren. Het doel van de activiteit hangt samen met het thema waaraan we werken.

20. Hoe zit het met de musical?

Er is geen eindmusical zoals de leerlingen van groep 8 dat kennen. Thema’s kunnen we echter afsluiten op verschillende manieren. Leerlingen hebben hier zelf een stem in. Presentaties, vlogs maar ook musicals kunnen door hen worden voorbereid.