Kom naar de Discover You dagen
menu

Waarom You Academy?

De You Academy is er voor leerlingen die al eerder toe zijn aan de middelbare school of juist wat meer tijd nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat leerlingen overal en altijd kunnen leren, dat het belangrijk is dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen en dat doen in een veilige en uitdagende omgeving. Stichting Prohles en Stichting Andreas College hebben daarom de handen inéén geslagen om dit onderwijs te kunnen realiseren en zo een vloeiende overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te creëren.

Onderwijsconcept

Op de You Academy werken we met een internationaal onderwijsconcept, IMYC (International Middle Years Curriculum). Dit concept sluit aan bij het tienerbrein en zorgt ervoor dat leerlingen meer leren, meer plezier hebben en meer bewust zijn van hun eigen ontwikkeling. Gedurende het jaar werken we met 4 thema’s waarin vakoverstijgend wordt gewerkt en waarbinnen aandacht wordt besteed aan internationalisering, burgerschap en moderne vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denkvermogen, leren ‘leren’, samenwerken en probleemoplossend vermogen.

Het tienerbrein

We noemden het net al even: het tienerbrein. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat tieners een aantal belangrijke behoeftes hebben. Deze zijn in 5 punten te omschrijven.

1. Use it or lose it.

Hetgeen dat geleerd wordt, heeft betekenis voor de leerlingen. Als dit zo is wordt het geleerde onthouden.

2. Hulp bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden.

Door het bieden van structuur en discipline creëren we ruimte om hierin te ontwikkelen.

3. Risico’s nemen en gevolgen niet goed kunnen overzien.

Risico’s nemen draagt ook bij aan ontwikkeling! De coaches zien erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt.

4. In een groep geaccepteerd willen worden.

We besteden veel tijd aan groepsvorming en groepswerk. Er heerst een veilige omgeving waarin leerlingen feedback durven te geven en te ontvangen.

5. De behoefte om verbanden te leggen.

Dit is in het tienerbrein sterk ontwikkeld, het leggen van verbanden helpt de tieners om te leren. De vakken binnen een thema bieden wij daarom samenhangend aan.

Dagelijkse praktijk

Op de You Academy hebben de tieners elke dag les van de coaches en vakexperts van 8.45 tot 14.45 uur. De coaches stellen met de tieners leerdoelen op, zijn met hen in gesprek, houden de voortgang in de gaten en voeren samen met ouders de reflectiegesprekken. Zij zijn de hele dag op de groep. De vakexperts komen gedurende de week langs om hun expertblok te geven. De meeste lessen vinden plaats in het vaste lokaal op Pieter Groen, maar daarnaast worden er ook lessen verzorgd op andere locaties.

Voor wie?

Sommige leerlingen zijn eerder of juist later toe aan het voortgezet onderwijs. Er zijn leerlingen die in groep 7 al toe zijn aan andere leerstof maar die worden geremd door de breuk met het voortgezet onderwijs. Of leerlingen die hele brede interesses hebben en heel leergierig zijn, maar waar in de klas weinig tijd en ruimte voor is. Het kan ook zijn dat een leerling op sociaal-emotioneel gebied echt al toe is aan het voortgezet onderwijs maar qua kennis en vaardigheden beter nog op het niveau van de basisschool kan meedraaien. Op de You Academy werken en ontwikkelen leerlingen op hun eigen niveau. Leerlingen die op de You Academy willen starten moeten beschikken over een onderzoekende houding, creativiteit, motivatie en flexibiliteit. Wij willen de leerlingen helpen het beste uit zichzelf te halen maar de leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces.

Doorstroom

Leerlingen tussen de 10 en 14 jaar zijn welkom op de You Academy. Instromen kan aan het begin van het nieuwe schooljaar. We bieden vier leerlijnen die gelijk staan aan groep 7 en 8 en klas 1 en 2. Leerlingen volgen les op hun eigen niveau, dit kan per vak(gebied) verschillen. Instromen kan in groep 7 en 8 en klas 1. Instromen in klas 2 is niet mogelijk omdat het niet handig is om voor 1 jaar van school te wisselen.

Na 4 jaar op de You Academy kunnen leerlingen doorstromen naar de derde klas van het voortgezet onderwijs. Op basis van de resultaten van de basisschool, aangevuld met de resultaten en inzichten uit het portfolio van de You Academy en onafhankelijke toetsen krijgt de leerling een advies voor vmbo, havo of vwo. We zorgen voor een goede overdracht en overgang naar de school van jouw keuze.

 

Meepraten

Ouderbetrokkenheid vinden wij ontzettend belangrijk op de You Academy omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Vier keer per jaar, rond het einde van een thema, vindt er een portfoliogesprek plaats waarin uw kind een presentatie voorbereid over de activiteiten rond het thema. Daarnaast kunt u meedoen aan de klankbordavonden. Hierin zullen ouders samen met de coaches kijken naar verschillende onderwerpen die voor u of uw kind belangrijk zijn.

Natuurlijk zijn wij altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen, telefonisch of via de mail.