Kom naar de Discover You dagen
menu

De You Academy is er voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar die eerder of juist later toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs. Sommige leerlingen kunnen in groep 7 al meer lesstof aan en worden nu geremd in hun ontwikkeling terwijl je ook leerlingen hebt die in hun sociaal-emotionele ontwikkeling al toe zijn aan het voortgezet onderwijs maar die wat betreft kennis en vaardigheden nog beter even op po-niveau kunnen werken. We willen met de You Academy de overgang tussen primair- en voortgezet onderwijs vloeiend laten verlopen en leerlingen de ruimte bieden om zich op eigen tempo door te ontwikkelen.

Met de You Academy proberen Stichting Prohles en Stichting Andreas College het primair- en voortgezet onderwijs met elkaar te verbinden. We bieden de leerlingen een leeromgeving waar binnen de thema’s gewerkt wordt aan vakkennis en vaardigheden. We werken aan de slo-doelen en doelen in het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen voor verschillende vakken en vakgebieden op verschillende niveaus kunnen werken. Zo kan een groep 8 leerling op VO-niveau werken aan rekenen/wiskunde en op groep 7 niveau werken aan taal. De knip tussen PO en VO wordt hierdoor minder strak.

Hoewel we geloven dat elke leerling erbij gebaat is om op deze manier gepersonaliseerd te leren, is de You Academy niet voor iedereen. Van leerlingen wordt een flexibele en onderzoekende houding verwacht. Zij krijgen van meerdere docenten les en zullen ook regelmatig van locatie wisselen. Daarnaast worden leerlingen begeleid door de coaches maar wordt er ook een redelijke mate van zelfstandigheid verwacht. Bij interesse nodigen wij daarom eerst leerlingen en ouders uit voor een kennismakingsgesprek waarna wij besluiten of de You Academy de juiste plek is voor de leerling.

Wij vinden het belangrijk om goed contact te onderhouden met de huidige docent en school en te bespreken of de overstap naar de You Academy de juiste beslissing is voor de leerling. Ouders mogen contact met ons opnemen als zij een overstap overwegen maar dit zullen we altijd met de huidige docent bespreken. Denk je dat de You Academy de juiste plek is voor jouw leerling? Neem dan contact met ons op. We gaan hierover graag met jou in gesprek.