Kom naar de Discover You dagen
menu

De school

De hoofdvestiging van de You Academy is op Pieter Groen. We hebben hier onze eigen plek die we inrichten naar onze eigen wensen. We maken gebruik van de faciliteiten zoals het muziekpaviljoen, het tekenlokaal, de gymzalen en het toekomstige science centre. Daarnaast gaan we ook naar andere locaties. Zo maken we gebruik van de MakerSpace van Vakcollege Rijnmond en gaan we naar het Media en taal lab op de Prins Willem Alexanderschool.

Vakanties

Hier vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022.

Downloads

Afwezigheid

Ziekmelden

Ziekmeldingen dienen door een ouder/verzorger dagelijks voor 8.30 uur doorgegeven te worden. Dit kan telefonisch (06 48246253) op per mail via absentie@youacademy.nl.

Bezoek aan huisarts, tandarts, etc.

Bezoeken aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut, etc. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden; wanneer dit niet mogelijk is, moet dit van tevoren aan school worden gemeld door een ouder/verzorger op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Vrij vragen buiten vakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. In dat geval kunt u toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat en de aanvraag mag voor maximaal 10 dagen zijn, 1 keer in een schooljaar. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Ook hiervoor wordt het formulier aanvraag vrijstellingen ingevuld.

Verlof aanvragen doet u door het volgende formulier in te vullen:
Formulier aanvraag vrijstelling (volgt)

Contact

Neem contact op voor meer informatie via dit contactformulier.