Kom naar de Discover You dagen
menu

Visie

Op de You Academy bieden we leerlingen een verrijkte, innovatieve leeromgeving. We geloven dat kinderen altijd en overal kunnen leren, zowel binnen als buiten onze school, met docenten, medeleerlingen, ouders en samenwerkingspartners uit de omgeving. Daarnaast bieden we de ruimte en begeleiden we leerlingen in de zoektocht zichzelf te ontdekken en antwoord te kunnen geven op de vraag; Ik weet wie ik ben, ik weet wat ik kan, ik weet wat ik wil en ik weet wat het beste bij mij past.

Het onderwijs dat wij bieden kan worden samengevat in de volgende punten:

  • We geloven dat kinderen altijd en overal (kunnen) leren
  • We geloven dat leren zowel op kennisoverdracht als persoonsontwikkeling slaat
  • We geloven dat elk kind uniek is
  • We geloven dat leren een gemeenschappelijke activiteit is waar de leerling zelf, leerkrachten, medeleerlingen, ouders en samenwerkingspartners aan bijdragen

Onderwijs

Op de You Academy werken we met een internationaal onderwijsconcept, IMYC (International Middle Years Curriculum). Dit concept sluit aan bij het tienerbrein en zorgt ervoor dat leerlingen meer leren, meer plezier hebben en meer bewust zijn van hun eigen ontwikkeling. Gedurende het jaar werken we met 4 thema’s waarin vakoverstijgend wordt gewerkt en waarbinnen aandacht wordt besteed aan internationalisering, burgerschap en moderne vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denkvermogen, leren ‘leren’, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Het programma dat wij volgen heet ‘Curriculum 1014’ en is speciaal voor leerlingen van deze leeftijd ontwikkeld. Bekijk hier het filmpje over Curriculum 1014.

Het tienerbrein

We noemden het net al even: het tienerbrein. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat tieners een aantal belangrijke behoeftes hebben. Deze zijn in 5 punten te omschrijven.

1. Use it or lose it.

Hetgeen dat geleerd wordt, heeft betekenis voor de leerlingen. Als dit zo is wordt het geleerde onthouden.

2. Hulp bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden.

Door het bieden van structuur en discipline creëren we ruimte om hierin te ontwikkelen.

3. Risico’s nemen en gevolgen niet goed kunnen overzien.

Risico’s nemen draagt ook bij aan ontwikkeling! De coaches zien erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt.

4. In een groep geaccepteerd willen worden.

We besteden veel tijd aan groepsvorming en groepswerk. Er heerst een veilige omgeving waarin leerlingen feedback durven te geven en te ontvangen.

5. De behoefte om verbanden te leggen.

Dit is in het tienerbrein sterk ontwikkeld, het leggen van verbanden helpt de tieners om te leren. De vakken binnen een thema bieden wij daarom samenhangend aan.

Leerproces

Elk thema wordt op dezelfde manier opgebouwd en is daardoor herkenbaar voor de leerlingen. Het startpunt is een prikkelende gebeurtenis of activiteit die de context van het thema neerzet. Daarna volgt de kennisoogst waarin leerlingen met elkaar bedenken wat ze al weten van een thema. Vervolgens worden de leerdoelen vastgesteld en besproken. Dit gaat om zowel kennis-, vaardigheids- en persoonlijke doelen. De leerlingen gaan aan de slag met onderzoeks- en verwerkingsopdrachten om aan de doelen te werken. Hoe ze dit doen verschilt per activiteit en soms ook per leerling. Er wordt zorgvuldig nagedacht over wat gedaan wordt om de leerdoelen te behalen en dit wordt vastgelegd in het portfolio. Dit is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Door middel van sturende en oriënterende vragen reflecteren de leerlingen op het thema en op hun eigen ontwikkeling, zij worden hierin begeleid door de coaches. Uiteindelijk volgt het assessment for learning, de beoordeling en evaluatie. Hierdoor komen we erachter wat de leerlingen geleerd hebben en of de leerdoelen behaald zijn. Tijdens de afsluiting reflecteren de leerlingen op het thema. Zij bekijken samen met de coaches wat het thema voor hen heeft betekend. Bekijk voor meer informatie de ouderbrochure van IMYC.

You vakkenpakket

Binnen de thema’s werken we vakoverstijgend. De vakken hebben we ingedeeld in 5 leerdomeinen:

  •  You can create staat voor de vakken kunst, cultuur, muziek, drama en ontwerpen.
  • You can communicate staat voor de vakken Nederlands, Engels, moderne vreemde talen en digitale geletterdheid.
  • You can connect staat voor de vakken burgerschap, mens&maatschappij, levensbeschouwing en economie.
  • You can discover staat voor de vakken rekenen, wiskunde, natuur, science, technologie en ontwerpen.
  • You can grow staat voor persoonsvorming, filosofie en nadenken over ‘wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ En ‘wat wil ik?’

Een gedeelte van de vakken zullen gedurende het hele jaar worden aangeboden zoals rekenen, wiskunde, taal, Nederlands en Engels. Andere vakken worden in blokken aangeboden. Zo proberen we een goede balans te vinden tussen de theoretische vakken en de praktijkvakken.

Grej of the day

”Grej of the day” (grej = Zweeds woord voor ”een ding”) – begon in 2009 in het noorden van Zweden. Leerkracht Micael Hermansson wilde zijn manier van lesgeven veranderen en deed literatuuronderzoek naar de hersenen en hoe mensen het meest effectief leren. Het resultaat was Grej of the day!

Hierbij het concept:
Elke ochtend starten we met een superkorte, mindblowing microles, van circa 8-10 minuten.
De dag vóór de microles krijgen de kinderen een raadsel/clue mee naar huis. Bijvoorbeeld: “Systeem voor het lezen met vingertoppen”. Vervolgens zullen de leerlingen nieuwsgierig naar huis gaan en proberen het raadsel op te lossen met behulp van ouders. Literatuuronderzoek bevestigt dat het (tiener!)brein van probleemoplossend denken houdt.
Er worden hele afwisselende onderwerpen aangeboden. De ene dag gaat de Grej of the day over Neil Armstrong, de dag erna over diamanten en daarna over bijvoorbeeld de Eiffeltoren. Dit maakt Grej of the day zo goed; de leerlingen zullen door de verscheidenheid aan onderwerpen nooit verveeld raken.  Ook leren de kinderen verbanden te leggen tussen de diverse ‘grejs’. Onderzoek laat zien dat het leggen van verbanden tieners helpt om te leren.
Na de microles krijgen de kinderen eenvoudig ‘huiswerk’ mee. Vertel wat je je nog herinnert van de Grej of the day aan minstens één ouder/volwassene. Eén of twee minuten over het onderwerp kunnen vertellen is genoeg. Onderzoek laat zien dat het doorvertellen in de top drie staat van het kunnen onthouden van informatie.

Wat is Grej of the day? – YouTube

Ondersteuning

De You Academy draait om jou. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedere leerling goed wordt begeleid. Elke dag starten we met de coaches. Zij begeleiden de leerlingen de hele dag en hebben elke week een individueel gesprekje met de leerlingen. De vakexperts bieden de juiste ondersteuning voor hun vakgebied. Op de You Academy wordt regulier onderwijs geboden en hebben we geen extra ondersteuning buiten het reguliere aanbod.

Als je je bij ons aanmeldt met een specifieke hulpvraag zullen we samen met jou en je ouders onderzoeken of wij je daarbij kunnen ondersteunen. We kijken naar wat jij nodig hebt en of wij dat als school kunnen bieden.
Voor vragen mag altijd contact opgenomen worden via info@youacademy.nl of via ons telefoonnummer onderaan de site.

Identiteit

Bij de You Academy handelen we vanuit de Christelijke levensovertuiging en verwachten we dat ook van onze medewerkers. Ons uitgangspunt is de Bijbel als Gods Woord. Daarbij willen we handen en voeten geven aan het grote gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Omdat de mens naar Gods beeld is gemaakt, zijn alle mensen voor ons van belang en waardevol.