menu

3 december: Sinterklaas

7 december: Klankbordavond 2

24 december: Kerstviering

24 december: Vrij vanaf 12.30 uur

Kerstvakantie Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

10 januari: Weer naar school

24-28 januari: Citotoetsen groep 7 en 8

25 januari: Klankbordavond 3

7-9 februari: Portfoliogesprekken en presentaties

10-11 februari: Studiedagen

10 februari: Leerlingbespreking

14 februari: Start thema 3 – Mythen, legenden/feesten

15 februari: Start kennismakingsgesprekken

Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

22 maart: Klankbordavond 4

11-13 april: Portfoliogesprekken en presentaties

14 april: Paasviering

Goede Vrijdag Vrijdag 15 april 2022

2e Paasdag Maandag 18 april 2022

20-21 april: Eindtoets groep 8

22 april: Eigen koningsspelen

20-22 april: Studiemiddagen vanaf 12.30 uur

Meivakantie Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

9 mei: Start thema 4 – Verhuizen/structuur

24 mei: Klankbordavond 5

Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022

2e pinksterdag Maandag 6 juni 2022

13-17 juni: Citotoetsen groep 7

22-24 juni: Kamp

4-6 juli: Portfoliogesprekken en presentaties

7-8 juli: Eindejaarsrooster

Zomervakantie Maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022