Kom naar de Discover You dagen
menu

Fijn dat u interesse in de You Academy heeft! Graag leggen wij hieronder uit vanaf wanneer en hoe u uw kind voor de You Academy kunt aanmelden.

Wanneer u en uw kind enthousiast zijn over de You Academy dan kunt u zich aanmelden voor een matchingsgesprek. Download hier een YOU – Aanmeldformulier voor het matchingsgesprek. Dit formulier kunt u ingevuld mailen naar info@youacademy.nl.

Wanneer u nog twijfelt of er een match is tussen de You Academy en uw kind, kunt u hieronder het leerlingprofiel nog eens bekijken:

Leerlingprofiel

· Ben je tussen de 10 en 14 jaar?
· Ben je nieuwsgierig?
· Wil je meer uitgedaagd worden?
· Wil je samen werken, leren en spelen?
· Lijkt het je leuk om ook te leren buiten een klaslokaal?
· Kan je niet wachten om naar de middelbare school te gaan of heb je daar juist wat extra tijd voor nodig?
· Vind je het leuk om les te krijgen van verschillende docenten en kan je wel tegen verandering?

Leerlingen die op de You Academy willen starten beschikken over een onderzoekende houding, creativiteit, motivatie en flexibiliteit. Wij willen de leerlingen helpen het beste uit zichzelf te halen maar de leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Ons onderwijsaanbod is gericht op leerlingen die gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken en flexibel zijn of dit willen leren.

Na het inleveren van het intakeformulier wordt het volgende stappenplan gehanteerd:

Matchingsgesprek

De coaches en een directielid voeren een gesprek met de ouders en leerling: Voor alle ouders die hun kinderen bij ons aanmelden geldt dat ze het onderwijsconcept van de school respecteren, van harte ondersteunen en hier mogelijk in participeren. Met ouders en kind wordt een informatief gesprek gehouden waarin de werkwijze van de school wordt besproken. In dit gesprek wordt ook gevraagd zoveel mogelijk informatie te geven over het kind om een zo duidelijk mogelijk beeld van het kind te krijgen en te kijken of de You Academy de juiste school is voor deze leerling. Gesprekspunten die aan de orde komen:
a. informatie over de school
b. waarom kiest u specifiek voor de You Academy? (ingevulde vragen als leidraad gesprek)
c. wat zijn uw verwachtingen van onze school?
d. hoe denkt u te participeren in de ‘community’?
e. wat zijn eventuele bijzondere opmerkingen over gezondheid of welzijn van het aan te melden leerling
f. bijzonderheden binnen het gezin/in de familie

Leerlingbespreking

De directeur/coach neemt, na toestemming van de ouder(s), contact op met de huidige school. Hij/zij vraagt informatie op uit het leerlingvolgsysteem en informeert naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarna wordt de mogelijkheid tot plaatsing besproken

Plaatsing

Het geheel aan informatie en bevindingen van het matchingsgesprek, de ervaringen tijdens de Discover You middagen en de leerlingbespreking met de huidige basisschool worden naast elkaar gelegd. Op basis hiervan wordt besloten of er overgegaan wordt tot plaatsing.
Het besluit wordt gecommuniceerd met de directie van de huidige school.
Het besluit wordt schriftelijk aan ouders meegedeeld.
Ouders krijgen een aanmeldformulier (en netwerkformulier) opgestuurd, waarna de aanmelding officieel is.

 

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan vast aan voor de nieuwsbrief. Dan bent u altijd verzekerd van het laatste nieuws!